Votre navigateur est obsolète!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant

×

musée

Aronnax
Le Musée de Picardie

Jules Verne komt vaak in het Museum

Het Picardië Museum was zeer vernieuwend voor de 19e eeuw. Dit is gebouwd tussen 1855 en 1867, en is het eerste gebouw in Frankrijk dat speciaal is ontworpen als museum voor kunst en archeologie.

 

Tijdens mijn hele leven in Amiens heb ik belangstelling voor het Museum gehad. Meteen nadat ik in Amiens ging wonen, werd ik actief in het sociale en culturele leven van mijn nieuwe stad. Lang voordat ik in 1888 als gemeenteraadslid werd gekozen, heb ik functies in het lokale bestuur vervuld. Zo werd ik bijvoorbeeld in 1886 benoemd in de raad van bestuur van het Picardië Museum. 

 

In februari 1888 ben ik aanwezig bij de ontvangst van het grote schilderij Pro Patria Ludus (spelen voor het vaderland), geschilderd door Pierre Puvis de Chavannes voor de monumentale trap van het museum. Ik had hiervoor mijn vriend Philippe Gille uitgenodigd, literair redacteur bij de krant Figaro en schrijver van opera libretto's (teksten). Op de foto, die dit moment voor eeuwig vastlegt, zie je Frédéric Petit, republikeins vertrekkend burgemeester, en mij naast elkaar staan, nadat ik heb aanvaard om kandidaat op zijn lijst te worden.

 

Als gemeenteraadslid blijf ik me voor het Museum en de verzamelingen interesseren. Toen ik zag dat deze schilderijen verschillende kantoren in het stadhuis versierden, heb ik voorgesteld om deze kunstwerken naar het Museum te brengen zodat er een groter publiek van kon genieten.

09 musée